سایتلگرام


 

از گروه یا کانال تلگرام خودتون می تونید سایت بسازید و بدون آشنایی با مدیریت سایت, سایت خودتون رو با تلگرام مدیریت کنید.

سایت داشتن و مدیریت سایت خیلی آسون تر از قبل شده !
از داخل تلگرام و در چند ثانیه سایت بسازید و به راحتی مدیریت کنید

http://sitelegram.ir