سیستم مدیریت سفارشات


سیستم مدیریت سفارشات با قابلیت های بالا آماده شد :

سیستم مدیریت سفارشات
این سیستم امکان گرفتن و رهگیری سفارشات کاربر را از پنل کاربری فراهم می کند و از پنل کارمند و پنل ادمین کل قابلیت انجام آن سفارش را فراهم می کند .

دموی انگلیسی :

http://aloosalam.ir

نام کاربری ها

user

admin

employ

همه رمز عبور ها ۱۲۳

برای پنل کاربر ، پنل کارمند و پنل مدیر کل

 

این سیستم برای یک کارخانه چاپ لیبل آماده شده ولی برای هر کار دیگر قابل استفاده است .