نمونه کارهای من


برخی از نمونه کار های من

 1. طراحی فریم ورک GSMS به زبان PHP و انتشار آن تحت لیسانس    – https://github.com/nasservb/gsms
 2. طراحی فرمت ویدئویی.ir3 و انتشار آن تحت لیسانس  –  https://github.com/nasservb/IR3
 3. طراحی وب سایت مسابقه بزرگ سل زیر نظر وزارت بهداشت به درخواست سازمان ملل
 4. طراحی وب سایت مرکز امور ایثارگران نیروی انتظامی – http://isargaran.police.ir
 5. طراحی وب سایت ارتقا سلامت ایثارگران زیر نظر وزارت بهداشت –   http:/isargaran.salem.ir
 6. برنامه نویسی بازی تصمیم برای فردا برای نهاد ریاست جمهوری
 7. طراحی و برنامه نویسی سیستم تخفیف و هدایا  رستوران برای شرکت سپند
 8. طراحی وب سایت مطالعات مباحث مدیریتی آزادراه تهران شمال برای وزارت راه و شهرسازی http://iranssds.ir
 9. طراحی و برنامه نویسی پلیر بومی و انتشار آن تحت لیسانس   https://github.com/nasservb/player/releases
 10. طراحی وب سایت مطالعات مباحث مدیریتی آزادراه تهران – شمال –  http://iranssds.ir
 11. برنامه نویسی درگاه پرداخت بانک مللت و انتشار آن تحت لیسانس https://github.com/nasservb/mellat_payment
 12. طراحی وب سایت شرکت تیلکو صنعت غرب http://tilco.ir
 13. طراحی وب سایت شرکت سوگستر ماماهان  http://soogostar.ir

 

و این داستان همچنان ادامه دارد .