‎آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۳


1
سلام بهاری به همه عزیزانم یک اتفاق بزرگ برای من در راه هست . برای من دعا کنید دوستان . لحظه به لحظه دارم به سعادت نزدیک تر میشم . از امید عزیز هم ممنون که مثل همیشه لطف دارن .

اتفاقی بزرگ در راه است