‎آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۳
سلام در یک سال گذشته عادت به افتادن اتفاقات بزرگ در زندگیم پیدا کردم . تمام شدن خدمت همسو شدنش با ازدواجم در آخر شهریور .- ترک تهران و سکونت در همدان و کار در شرکت و … امید وارم همواره تغییراتمون مثبت باشه .

عادت به اتفاقات بزرگ