‎آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۳۱۸ اشتباه که موجب عدم راه اندازی یک کار نوپا می شوند .‎   ۱-تک روی ۲-مکان بد ۳-تو رفتگی در دیوار حاشیه ۴-جدا شدن ایده ۵-لجاجت ۶-برنامه نویسی بد ۷-انتخاب  نادرست چارچوب ۸-تاخیر در راه اندازی ۹-راه اندازی خیلی زود ۱۰-نداشتن نیروی متخصص ۱۱-کم پول  خرج کردن ۱۲-زیاد هزینه […]

۱۸ اشتباه در راه اندازی یک کار نوپا